IELTS Bridge
Pass the IELTS bridge with us and let your beautiful dreams come true

پل آیلتس

با ما تا موفقیت در آیلتس

صفحه اصلی      تدریس آنلاین      تصحیح رایتینگ      آموزش نکات     بانک سوالات      تماس با ما

 

 

رایتینگ آیلتس IELTS Writing

Download:

نمونه های تصحیح رایتینگ مهندس میهن دوست را از اینجا دانلود کنید:

essay

letter

report

 


 


نکات رایتینگ Task 2 ا (Essays)

در این قسمت از رایتینگ باید در مدت 40 دقیقه یک Essay یا انشاء 250 کلمه ای بنویسید.

ضوابط نمره دهی رایتینگ:

 • Task Achievement
  پاسخ به سوالات
   

 • Coherence and Cohesion
  پیوستگی موضوع و ارتباط جملات
   

 • Lexical Resource
  منبع لغات
   

 • Grammatical Range and Accuracy
  درست استفاده کردن از گرامر و تنوع گرامر

 

موضوعات essay  بسیار متنوع هستند ولی به طور کلی عبارتند از:

Crime, education, media, technology, social issues, technology and the future

مهمترین چیز در نوشتن essay تقویت و یادگیری دامنه گسترده ای از واژگان مرتبط با تمامی این موضوعات است. من همیشه یک زبان را به خانه تشبیه میکنم. خانه ای که فونداسیون و شالوده آن گرامر و دیوارهای آن از آجرهایی ساخته شده که همان کلمات هستند. پس اگر خانه ای بزرگ و مستحکم میخواهیم باید هم گرامر و هم دامنه لغات خود را به شدت تقویت کنیم. این کار مستلزم صرف زمان و تمرین فراوان است. به قولیeasy come ,easy go . اگر میخواهیم چیزی برایمان ماندگار باشد و کاملا در ذهن ما ثبت و ضبط بشود باید با استمرار و تمرین پیوسته این کار را بکنیم.
 

آیا برای یادگیری لغات کافی است که تنها خود کلمه را حفظ کنیم؟ مثلا دیکشنری را برداشته و از اول شروع به حفظ کردن کلمات کنیم؟

یک سئوال؟ ما با کلمات حرف میزنیم یا جملات؟

با جملات

پس حفظ کردن کلمات ناکارآمدترین و بی فایده ترین روش یادگیری کلمه است. پس چه کار کنیم؟

ما باید کلمات را در context  و درtopic  یادبگیریم. مثلا:در چه متنی این کلمه جدید را دیده ایم؟ این کلمه چه حرف اضافه هایی دارد؟ این کلمات برای ساختن جملات جدید با چه نوع کلماتی (noun, verb, adjective ...) ترکیب میشود ( (collocations(برای یادگیری collocation  هر کلمه به قسمت collocation  دیکشنری مراجعه کنید و از همه مهمتر جملاتی که آن کلمه را در خود دارند یادداشت کرده و یاد بگیرید.


آ
یا نوشتن معنی فارسی ایده خوبی است؟

خیر اصلا. تنها ازdefinition  یا synonym کلمات به انگلیسی استفاده کنید. خود را در فضای "به انگلیسی فکر کردن" قرار دهید. این روند فارسی به انگلیسی و برعکس ذهن شما را کند و ضعیف میکند، در نتیجه سرعت حرف زدنتان پایین می آید.

پس اولین قدم برای نوشتنessay  خوب تقویت لغت  و گرامر است.

 

انواع essay

Opinion essay: باید نظر شخصی خود را درباره موافقت یا مخالفت با موضوعی بیان کنیم و آنرا با ذکر دلیل، مثال و... ساپورت کنیم.

Many people believe that alcohol causes many problems and there have been frequent calls for the government to ban it. To what extent do you agree?

 

A both side and opinion essay: در مورد هر دو جنبه  یک موضوع بحث کرده و سپس نظر خود را بیان میکنیم.

Some people believe that there should be fixed punishments for each type of crime. Others, however, argue that the circumstances of an individual crime, and the motivation for committing it, should always be taken into account when deciding on the punishment.

Discuss both these views and give your own opinion.

 

Advantage & disadvantage : مزایا و معایب یک موضوع را بررسی میکنیم.

It is becoming more and more difficult to escape the influence of the media on our lives.
Discuss the advantages and disadvantages of living in a media rich society.

 

Problem & solution: مشکل و راه حل

The use of illegal drugs, such as heroin and cocaine, are becoming more and more common in many countries.

What are some of the problems associated with drug abuse, and what are some of the possible solutions?
 

Cause & effect: علت یک مشکل را بیان میکنیم و توضیح میدهیم که منجر به چه چیزهایی شده است.

Nowadays global warming is an international issue. What are the main contributors? How is it affecting the environment?

 

چکونه یک essay عالی بنویسیم؟

مهمترین نکته، یادگیری نوشتن پاراگراف است: اگر پاراگراف نویسی درست را یاد بگیریم یعنی درستessay  نوشتن را آموخته ایم.

Essay  در آیلتس معمولا 4 یا 5 پاراگراف نوشته میشود. به عبارتی :131 یا 121

منظور از 1 در ابتدا پاراگراف introduction است.

منظور از 2 یا 3، تعداد پاراگرافهای body است که باید طبق تاپیک و در موقعbrainstorm کردن تصمیم بگیرید که برای این موضوع باید 2 پاراگراف در body لحاظ کنید یا 3

منظور از 1 در آخر هم  پاراگراف conclusion است.

 

روش نوشتن essay:

1) به دقت تاپیک را خوانده زیر کلمات کلیدی خط بکشید. در مورد تعداد پاراگراف و ایده هر پاراگراف تصمیم بگیرید.لغات  مرتبط به موضوع را بنویسید (topic vocabulary). (تا جایی که حضور ذهن دارید کلمات خوب و مرتبط با تاپیک را قبل از شروع به نوشتن یادداشت کنید.) حداقل 7 تا 8 دقیقه را به این کار اختصاص دهید.

یکی از مهمترین نکات برای نوشتن یکessay  خوب فهم دقیق و درست تاپیک است. در مورد تاپیک فکر کنید، حتی آنرا به فارسی در ذهنتان ترجمه کنید تا از درست فهمیدن آن مطمئن شوید. اگر تاپیک را اشتباه متوجه شوید قسمت خیلی زیادی از نمره را از دست می دهید.

2) شروع به نوشتن میکنیم.

3) پس از نوشتن هر پاراگراف آنرا خوانده و اصلاح میکنیم.


روش نوشتن
introduction:

در جمله اول معمولا تاپیک را تکرار میکنیم، اما با روشparaphrase  کردن آنرا عوض میکنیم (نباید عینا گرامر و کلمات تاپیک را تکرار کنیم).

جمله thesis statement  را مینویسیم.
 

روش نوشتن body:

اولین جمله هر پاراگراف topic sentence  است که ایده اصلی را در خود دارد. به طور کلی هر پاراگراف باید یک ایده اصلی داشته و با چند جمله که در ادامه می آید ساپورت شود. معمولا 3 جمله برای ساپورت هرtopic sentence  کافی است که میتواند دلیل مثال و اطلاعات باشد.


روش نوشتن
conclusion:

به شکلی ایده خود را مجدد paraphrase کرده به طور خلاصه مینویسیم. سعی کنید از نوشتن conclusion تکراری و طولانی پرهیز کنید. در حد 3 تا 4 جمله کافی است.

نکات طلایی


اگر تاپیک، نظر شما را پرسیده ( (opinion essayحتما نظر خود را در introduction بیان کنید. آنرا موکول بهconclusion  نکنید.

از حفظ کردن عبارات طولانی و کلیشه ای پرهیز کنید. در اکثر اوقات این عبارات حتی شمرده هم نمیشوند.

از فعلهای مرکب (phrasal verbs) که ترکیب یک حرف اضافه و یک فعل است استفاده نکنید. این نوع فعلها زیادی غیر رسمی هستند. مثل:get to  به جای reach

از فعلهای مخفف شده استفاده نکنید. مثل:aren’t

از اصطلاحات و زبان غیر رسمی و کلمات محاوره ای به هیچوجه در رایتینگ خود استفاده نکنید. مثل: I put myself in his shoes

یادبگیرید چه طور جملات را rephrase  کنید.

از کلماتadvanced  استفاده کنید.

گرامر را به خوبی یاد بگیرید. برای نمره بالا باید بتوانید انواع جملات (compound, complex, simple) و ساختارهای متنوع گرامری را استفاده کنید.

ازlinking words  برای نوشتن یکessay  روان و پیوسته به هم کمک بگیرید.

از استاد حرفه ای و تخصصی کمک بگیرید. حتیnative English speakers  هم برای اینکه در چارچوب آیلتس بنویسند نیاز به کمک یک فرد متخصص دارند. اگر با اصول رایتینگ نویسی آشنا نیستید میتوانید از کلاسهای استاد میهن دوست استفاده کرده و روش صحیح رایتینگ نویسی را در کوتاه ترین زمان ممکن بیاموزید. به تدریس آنلاین مراجعه کنید.

حتی اگر با اصول رایتینگ نویسی نیز آشنا هستید رایتینگ های شما باید توسط استاد اصلاح و غلطگیری شود. شما هر چه قدر هم که خوب بنویسید  باز هم رایتینگتان اشکالاتی دارد که شما نمیبینید، پس نیاز دارید کسی رایتینگ های شما را خوانده و اصلاح کند. استاد رایتینگهای شما را بر اساس ضوابط نمره دهی آیلتس (گرامر، دامنه لغات، پوشش سوالات، انسجام موضوعی و...) بررسی نموده نمره شما را تخمین میزند و به شما پیشنهادهای سازنده ای جهت افزایش نمره ارائه میکند. با این روش ظرف مدت یکماه نمره خود را تا بیش از دو نمره بهبود ببخشید. به تصحیح رایتینگ مراجعه کنید.


 

 
 

 

Home  |  Consulting  |  Contact  |  Links  |  Test Samples

ZabanAmoozan.com © 2019. All Rights Reserved