IELTS Bridge
Pass the IELTS bridge with us and let your beautiful dreams come true

پل آیلتس

با ما تا موفقیت در آیلتس

صفحه اصلی      تدریس آنلاین      تصحیح رایتینگ      آموزش نکات     بانک سوالات      تماس با ما

 

 

IELTS Speaking


IELTS Writing


IELTS Listening


IELTS Reading


Vocabulary


Grammar


Test Samples


PTE آزمون  NEW


مشاور شما


 

Download Skype:
 

کلاس های آنلاین از طریق برنامه اسکایپ برگزار میشوند. آزمون PTE
قابل توجه مهاجرین به استرالیا
آزمون PTE


 


IELTS
Vocabulary

لغات آیلتس

 

دانلود کنید:

Academic Word List

یکی از مهمترین مهارتهایی که باید برای آزمون آیلتس تقویت شود، دامنه لغات است.

AWL،ا Academic Word List، یا لیست کلمات آکادمیک، مجموعه 570 خانواده لغات است که به 10 زیرمجموعه تقسیم شده و به شما کمک میکند تا با قسمتهای مختلف یک کلمه از اسم، فعل، صفت و... آشنا شده و آنها را یادبگیرید. کلمات را در لیست آکادمیک یاد گرفته و با خواندن متون مختلف در ذهنتان تثبیت کنید.

قسمتهای مختلف کلمات را یاد بگیرید. برای تمرین بیشتر کلمات موجود در AWL به این سایت مراجعه کنید:

http://www.dcielts.com/ielts-vocabulary/awl-exercises

آیا نمیدانید چه طور کلمات را یاد بگیرید، چه کتابی مطالعه کنید، چه طور مطالعه کنید، چه طور کلمات را در ذهنتان تثبیت کنید؟ از "پکیج مشاور شما" کمک بگیرید.

استاد میهن دوست در کمترین تعداد جلسات، راحت ترین و موثر ترین روش یادگیری کلمات را به شما آموزش میدهند تا دامنه لغات خود را به بهترین شکل ممکن افزایش داده و آنها را در آزمون ایلتس به کار گیرید.

مشاور شما


 

 
 

 

Home  |  Consulting  |  Contact  |  Links  |  Test Samples

ZabanAmoozan.com © 2018. All Rights Reserved