IELTS Bridge
Pass the IELTS bridge with us and let your beautiful dreams come true

پل آیلتس

با ما تا موفقیت در آیلتس

صفحه اصلی      تدریس آنلاین      تصحیح رایتینگ      آموزش نکات     بانک سوالات      تماس با ما

 

 

رایتینگ آیلتس IELTS Writing

Download:

نمونه های تصحیح رایتینگ مهندس میهن دوست را از اینجا دانلود کنید:

essay

letter

report

 


 


نکات رایتینگ آکادمیک

Task 1: Giving a report

در task 1  رایتینگ آکادمیک باید یک گزارش 150 کلمه ای در مدت 20 دقیقه بنویسید.

این گزارش تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که در قالب pie chart, line, graph, bargraph, table, process, map به شما داده شده و شما باید با استفاده از زبان مقایسه، اطلاعات مهم و اصلی آنرا خلاصه کنید. به طور کلی task 1 دو نوع دارد:

1- Static: وقتی یک زمان بیشتر وجود ندارد.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children's charity located in the USA spent and received in one year.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Revenue Sources and Expenditures of a USA Charity in one year.

http://www.ieltsbuddy.com/images/ielts-task-1-pie-chart.jpg

2- Dynamic or change over time tasks: وقتی بیش از یک زمان وجود دارد.

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.
 

http://www.ieltsbuddy.com/images/ielts-task-1-fast-food.jpg

 

نکات طلایی


نظر شخصی خود را بیان نکنید.

از خودتان نتیجه گیری نکنید.

اول task 2  را بنویسید.  Task 1 را دست کم نگیرید. حداقل 20 دقیقه وقت رایتینگ را به این task  اختصاص دهید. درست است که task 2  نمره بیشتری از کل رایتینگ را شامل میشود، اما این به این مفهوم نیست کهtask 1  مهم نیست. هر دو task  باید در سطح خوبی باشند تا کل نمره رایتینگ از 6 بالاتر بشود.

وقت خود را مدیریت کنید.

در task 1  برای هر نوع آن باید زبان یا Language مختص آن را یاد بگیرید. زبان pie chart  متفاوت از زبان line graph  است و به همین شکل همه انواع زبان task 1  خاص خود را دارند. باید لغات  و زبان اختصاصی هر کدام از آنها را یادگرفته و به آن مسلط شوید.

مثلا زبان pie chart  زبان درصد است، ولی زبان line graph زبان افزایش، کاهش، به شدت بالا رفتن، تدریجی پایین آمدن و ... است. دانستن این زبان یاLanguage  و تسلط به آن مهمترین کاری است که در task 1 باید یاد بگیرید.

زیاد بنویسید انواع task  ها را نوشته و تمرین کنید.

در ابتدا برای شروع نوشتن حداقل 3 تا 4 دقیقه از وقت را صرف planning  و تحلیل شکل کنید تا بتوانید از زبان یاlanguage  درست استفاده کنید و یک طرح درست برای رایتینگتان بریزید.

زیر کلمات کلیدی در سوال خط بکشید.

سوال را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید. (نوع Task، اLanguage، اStatic یا Dynamic)

روند کلی task  را پیدا کنید. نکات برجسته و پررنگ شکل که باید رویشان مانور بدهید را در بیاورید.

به دنبال این باشید که اطلاعات را به صورت گروه در آورید و به آن کلیت ببخشید. اطلاعات جزء جزء برای تحلیل و مقایسه کارایی ندارند. به جای نوشتن 20 عدد مختلف بهتر است اطلاعات را دسته بندی کرده و 4 گروه 5 تایی داشته باشیم تا مقایسه کردن راحت تر باشد. همچنین با استفاده از این تکنیک دنبال کردن مطالب و مسیر رایتینگ برای ممتحن هم آسانتر خواهد بود در نتیجه نمره شما بیشتر میشود.

همیشه و همیشه در آخر کار آنچه نوشته اید را اشکال گیری کنید.

زبانcompare و contrast  را به خوبی یاد بگیرید.

معمولا از از زمان  present & past و گاهی در پیش بینی ها ازfuture  استفاده میشود.

مثالهای خوب را زیاد بخوانید.

با روند بیان کلی شروع کنید )علاوه بر paraphrase  خود سئوال)

نکات کلی را با هم مقایسه کنید.

Summary یا خلاصه ای در حد دو تا سه خط بنویسید.

 

از استاد حرفه ای و تخصصی کمک بگیرید. حتیnative English speakers  هم برای اینکه در چارچوب آیلتس بنویسند نیاز به کمک یک فرد متخصص دارند. اگر با اصول رایتینگ نویسی آشنا نیستید میتوانید از کلاسهای استاد میهن دوست استفاده کرده و روش صحیح رایتینگ نویسی را در کوتاه ترین زمان ممکن بیاموزید.

حتی اگر با اصول رایتینگ نویسی نیز آشنا هستید رایتینگ های شما باید توسط استاد اصلاح و غلطگیری شود. شما هر چه قدر هم که خوب بنویسید باز هم رایتینگتان اشکالاتی دارد که شما نمی بینید، پس نیاز دارید کسی رایتینگ های شما را خوانده و اصلاح کند. استاد رایتینگهای شما را بر اساس ضوابط نمره دهی آیلتس (گرامر، دامنه لغات، پوشش سوالات، انسجام موضوعی و...) بررسی نموده  نمره شما را تخمین میزند و به شما پیشنهادهای سازنده ای جهت افزایش نمره ارائه میکند. با این روش ظرف مدت یکماه نمره خود را تا بیش از دو نمره بهبود ببخشید. تصحیح رایتینگ

 

 
 

 

Home  |  Consulting  |  Contact  |  Links  |  Test Samples

ZabanAmoozan.com © 2019. All Rights Reserved