آموزش تلفظ انگلیسی

آموزش و فراگیری تلفظ انگلیسی (Pronunciation) بدون شک از اهمیت بسزایی برخوردار است. هنگامی که به انگلیسی صحبت مي‌کنيد، تلفظ شما قطعاً اولين چيزي است که مورد توجه قرار مي‌گیرد (و نه ساختارهاي گرامري و لغاتي که بکار مي‌بريد). در ابتدا تلفظ شما روي دیگران تاثیر مي‌گذارد

بنابراین تلفظ صحیح باید جزو اولين مواردي باشد که در فرآيند آموزش زبان انگليسي (یا هر زبانی) به آن مي‌ پردازيد. بدون استفاده از لغات و گرامر پيشرفته هم مي‌ توانيد به سر ببريد –مي‌توانيد از لغات معمولی و یا از ساختارهاي گرامري ساده استفاده کنيد. اما چيزي به اسم «تلفظ ساده» وجود ندارد!

این بخش سایت به آموزش صحیح تلفظ انگلیسی می پردازد.

آموزش جدول IPA، راهنمای استرس کلمات و جملات بخشی از این آموزش ها محسوب می شوند.


اصوات انگلیسی و جدول IPA

 

تلفظ پایانه های s و ed

 

استرس در زبان انگلیسی

 

تلفظ حروف الفبای انگلیسی

 

راهنمای داشتن تلفظ درست در زبان انگلیسی