آموزش زمانها در زبان انگلیسی

بدون شک یکی از مهم ترین قسمت های گرامر زبان انگلیسی، آموزش قواعد صرف زمانها (Tenses in English) هستند که البته همه زبان آموزان از مبتدی تا پیشرفته را به خود مشغول می کند.

در این بخش آموزش تمامی زمان های ضروری در زبان انگلیسی بر اساس چهار بخش اصلی زمان‌های حال، زمان‌های گذشته، زمانهای آينده و زمان‌های کامل طبقه بندی شده اند.

 

 

فهرست زمانها

زمان حال ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته ساده

زمان گذشته استمراری

زمان های مربوط به آینده

زمان حال کامل

زمان گذشته کامل