آموزش گرامر پایه

از نظر بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی، اولين و مهمترین قدم در آموزش زبان انگلیسی، يادگيری گرامر (Grammar) و دستور زبان از پایه می باشد. اگر چه به عقیده بسیاری دیگر از مدرسین زبان، باید گرامر را به طور طبیعی و به همراه مکالمه و مطالعه متون انگلیسی کسب کرد، اما به نظر می رسد فراگیری بخش های پایه ای و اصلی گرامر و دستور زبان نه تنها به سرعت فراگیری کمک می کند، بلکه اصلا ضروری می باشد.

ویژگی خاص این بخش آن است که گرامر از سطح بسیار ساده و مبتدی شروع شده و تا آنجا که لازم باشد ادامه پیدا می کند. یعنی تنها به آموزش بخشهای ضروری دستور زبان انگلیسی پرداخته می شود و زبان آموز را درگیر جزئیات خسته کننده نمی کند. زیرا بخش های دیگر گرامر را می توان در حین مطالعه متون و غیره به مرور زمان کسب کرد. 

در ضمن مطالعه زمانها در زبان انگلیسی هم به طور هم زمان به زبان آموزها اکیدا توصیه می شود.

 

از اینجا وارد شوید:

حرف تعریف نامعین

 

حرف تعریف معین

جملات شرطی

افعال مجهول انگلیسی

نقل قول Reported speech

ضماير

اسمها

افعال کمکی (معین)

صفات تفضیلی و عالی

صفات

قیدها

ضمایم پرسشی

پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی

فهرست افعال نامنظم یا بی قاعده با معنی فارسی