جزوه گرامر زبان انگلیسی زکی زاده

تالیف: محمد زکی زاده
تعداد صفحات:  55 (PDF)
دانلود رایگان

جزوه گرامر زبان انگلیسی زکی زاده یکی از کاملترین و مفیدترین خلاصه های گرامر برای دانشجویان و دانش آموزان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی بوده که بر اساس کتاب های زیر نوشته شده و تا جایی که امکان داشته از بیان موارد غیر ضروری دستور زبان خود داری شده است.

بنابراین این جزوه برای افرادی که قصد فراگیری گرامر زبان انگلیسی را در حداقل زمان ممکن دارند می تواند بسیار مفید واقع شود.

فهرست منابع جزوه گرامر زبان انگلیسی زکی زاده

 زبان انگلیسی جامع کنکور، پرویز بیرجندی
– دستور کامل زبان انگلیسی، مریم گلتراش
– گرامر زبان انگلیسی، جمشید رجبی
– گرامر زبان انگلیسی، جواد عسکری

– English Sentence Structure by: Robert Kohrn
– A Practical English Grammar by: Tomson & Mortinen
– Graded Exercise in English by: Robert J. Di
– NTC’s Preparation for the TOEFL by: Mallade Broukal & Nolan
– Cambridge Preparation for the TOEFL Test by: Jolen Gear
– Modern English by: Marcella Frank