جعبه یادگیری لایتنر بهیاد

جعبه یادگیری لایتنر بهیاد (Leitner Learn Box) كه با نام جی 5 نيز شناخته می شود، بر اساس تجارب زير طراحي شده است:


1. منحني فراموشي كه نشان ميدهد اگر انسان یک مطلب يا مفهوم را به خوبي فرا بگيرد بعد از تقريباً 24 ساعت تا يك هفته تقريباً 45 درصد آنرا فراموش ميكند.

پس از تقريباً يك ماه 80 درصد آن را فراموش ميكند، كه اصطلاحاً گفته ميشود 80 درصد آن وارد حافظه كوتاه مدت و 20 درصد آن وارد حافظه بلندمدت شده است. جعبه یادگیری لایتنر فرايند يادگيری را طوری تنظيم مینمايد تا با بيشترين و مناسبترين تكرار در قسمت خطرناك منحنی فراموشی، مطالب به حافظه درازمدت منتقل شوند.


2. آزمايش اسكينز. اين آزمايش ثابت ميكند كه هرگاه پس از عملی بلافاصله پاداش دريافت شود، باعث تشديد آن عمل ميگردد. وقتی شما در يک بازی موفقیتی به دست مي آوريد، پاداشي دريافت خواهيد كرد كه همان امتياز بيشتر است. اين امتياز به شما اشتياق مي دهد كه كماكان با شدت بيشتري به بازي ادامه دهيد.

از اين خاصيت در جعبه يادگيري لايتنر بهره گرفته شده و شما در هر مرحله، پس از یادگیری پاداش دريافت نموده و به مرحله بعد ميرويد و همين باعث می شود كه با تمايل بیشتری از آن استفاده كنید.

 

مزایای روش جعبه یادگیری لایتنر 

1. از تكرارهای اضافی و غيرضروری جلوگیری كرده، باعث اطمينان كامل از یادگیری مي شود. به واسطه تكرار منظم، هيچگاه مطلبی را قبل از فراگيري كامل از قلم نخواهيد انداخت و همچنين به واسطه خلاصه نويسي از تكرار مطالبي كه ضرورتي ندارند جلوگيري ميشود.

2. به زمان بندي خاص و كسل كنندهای متكي نيست. در صورت عدم استفاده از آن به مدتي طولاني هيچ وقفه اي در امر یادگیری شما ايجاد نشده، جز آنكه مجبور خواهيد شد فيش های يادگيری را مجدداً تكرار كنيد.

3. استفاده مناسب از زمان و مكان (بهره وری) را در پی دارد. استفاده آسان از آن در هر مكان و زمان حتي هنگام كار، مسافرت، تماشای تلويزيون و… با استفاده از كيف يادگيری لايتنر امكانپذير است.

4. با دريافت پاداش و امتياز و مشاهده پيوسته موفقيت خود، يادگيري از حالت خسته كننده به يک امر لذتبخش تبديل ميشود.


قسمتهای مختلف محصول

جعبه یادگیری لایتنر


جعبه یادگیری لایتنر  بخش اصلي اين بسته مي باشد كه از جنس مقاوم و از بهترين نوع مواد توليد شده است.

فیش یا برگ های یادگیری  برگه هاي كاغذي كارت مانند كه مطالب مورد نظر جهت يادگيري با اصول و روش خاص فيش نويسي، بر رو و پشت آنها نوشته مي شود.

كارت هاي نشانه  كارت و يا برگه های رنگی كه براي نشانه گذاري ميزان مجاز براي برداشت روزانه فيش ها به كار گرفته ميشود.

كيف همراه یادگیری  اين كيف از بخش های اصلي جعبه يادگيري به حساب نمي آيد اما به واسطه سهولت دسترسي و قابليت حمل، تاثير فراواني در يادگيري توسط اين روش خواهد داشت.

كتاب راهنمای استفاده