نکات لیسنینگ آیلتس

بخش لیسنینگ (Listening) که اولین بخش آزمون آیلتس است 30 دقیقه طول میکشد. ابتدا برای 20 دقیقه به یک فایل صوتی گوش داده و در 10 دقیقه بعدی جوابها را به پاسخ نامه منتقل میکنید. کل سوالات 40 تاست که از 4 بخش تشکیل شده و به تدریج مشکلتر میشوند. سوالات انواع مختلف دارند. به هر سوال باید آنگونه که خواسته شده پاسخ داد. در این آزمون باید مهارت همزمان شنیدن، درک کردن و فهمیدن و نوشتن (یادداشت برداری) را در خود تقویت کنید.

هر سوال یک نمره دارد و سوالات از 1 تا 9 نمره دهی میشوند. محاسبه گر نمره آیلتس

نکات لیسنینگ آزمون آیلتس - IELTS Listening tips

بخش 1: یک مکالمه بین دو نفر در قالب اجتماعی مثلا: رزرو هتل، زرو برنامه تور، برنامه ریزی برای یک سفر

بخش 2: یک نفر درباره موضوعات اجتماعی صحبت میکند. مثلا امکانات یک مدرسه یا آموزشگاه یا یک باشگاه ورزشی و…

بخش 3: یک گفتگوی بین چند نفر (تا 4 نفر): مثلا بین یک استاد و شاگردانش درباره یک تکلیف درسی یا بین چند دانش آموز درباره یک پروژه تحقیقاتی

بخش 4: یک نفر درباره موضوعی با مضمون آکادمیک صحبت میکند. مثلا یک سخنرانی آکادمیک.

 

نکات طلایی لیسنینگ آیلتس


اسپلینگ (Spelling) در این آزمون بسیار مهم است و به خاطر اسپلینگ  یا دیکته غلط کلمات از شما نمره کم میشود (به ویژه کلماتی که اسپل میشوند).

 

مهارت نوشتن اعداد را تمرین کنید .اعداد جدا و پشت هم گفته میشوند و شما باید با وجود سریع گفته شدن آنها را بنویسید. double در «خواندن اعداد و حروف» یعنی دو، پس double two یعنی 22 یا double s یعنی دو تا s.

 

هر دو اسپلینگ بریتانیایی و آمریکن قابل قبول است، مثلا :color یا colour.
در نوشتن تاریخ میتوانید از فرمتهای متفاوت استفاده کنید. مثلا:

25 10 1995
October 25th 1995
25th October 1995


اگر مفرد کلمه ای گفته شده، نوشتن جمع آن کلمه به عنوان جواب اشتباه تلقی میشود و بر عکس. مثلا: Students به جای student

 

در نوشتن آدرس بر خلاف فارسی از کوچکتر به بزرگتر گفته میشود. یعنی از شماره تا به ترتیب نام خیابان و… و شهر.
برای کلمه خیابان از street, drive, avenue و گاهی road استفاده میشود.

 

به دلیل بین المللی بودن آزمون آیلتس، لهجه ها متنوع بوده و استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی را شامل میشود.

 

برای وارد کردن پاسخ ها در پاسخنامه پس از هر 10 سوال از درست وارد کردن پاسخها مطمئن شده و آنها را چک کنید، زیرا اگر یک سوال جا به جا شده باشد تمام سوالات به هم ریخته می شود.

 

بهترین راهکار برای گرفتن نمره بالا در لیسنینگ تمرین، تمرین و باز هم تمرین قبل از آزمون است. چیزی را به شانس واگذار نکنید. با تمرین کافی قبل از آزمون مطمئن شوید که انواع سوالات و لهجه ها را میشناسید و میفهمید. دیکته و اسپلینگ کلمات را کامل و درست یاد بگیرید. حتی ممکن است اشکال دیکته شما در کلماتی باشد که خیلی راحت است. با این حال گول نخورید، بر روی کاغذ جداگانه دیکته تمام کلمات را حداقل یکبار تمرین کنید. 

 

در کل آزمون برای وارد کردن جوابها به پاسخنامه فقط در قسمت لیسنینگ به شما زمان میدهند. در قسمت ریدینگ Reading باید همزمان این کار را انجام دهید. در قسمت رایتینگ Writing هم وقتی برای پاکنویس کردن ندارید.

 

در تمامی قسمتهای آزمون، خواندن درست صورت سوال بسیار مهم است. بسیاری از پاسخهای غلط به خاطر با عجله و سرسری خواندن صورت سوال است. یا چون دیروز سوالی شبیه به آنچه در امتحان است خوانده اید دیگر زحمت دوباره خواندن سوال را به خود نمیدهید.

 

در اول هر بخش یک مثال از سوالات پخش شده و به آن پاسخ داده میشود تا شما بتوانید روند لیسنینگ را بهتر دنبال کنید. پس از پایان مثال دوباره فایل صوتی از ابتدا پخش میشود که شما یکبار آن را شنیده اید.

 

قبل از پخش فایل صوتی در هر بخش حدود 30 ثانیه به شما فرصت داده میشود تا نگاهی به سوالات بکنید. این زمان بهترین فرصت است تا نگاهی سریع به سوالات انداخته با انواع سوالات و نوع ترتیب بندی آنها آشنا شوید (آیا سوالات جدول به صورت افقی پیش میروند یا عمودی). موضوع درباره یک ایستگاه قطار است یا فرودگاه و… (به این شکل شما میتوانید جوابها را بهتر پیش بینی کنید و خودتان را برای شنیدن کلمات مرتبط با آن موضوع آماده کنید).

 

در زمان گوش کردن به فایل صوتی در حال پخش باید یادداشتهای مرتب، خوانا و دقیق بردارید تا در هنگام وارد کردن پاسخها در پاسخنامه دچار گیجی و سردرگمی نشوید. تجربه اثبات کرده کسانی که آدمهای مرتب و دقیقتری هستند و با خط کشیدن و زیرهم نویسی، یادداشتهای بهتری برمیدارند در بخش لیسنینگ بهتر عمل میکنند. 

 

در بعضی سوالات از شما خواسته میشود جای خالی را با کلماتی نه بیشتر از سه تا پر کنید. به یاد داشته باشید که حتی a و an هم به عنوان یک کلمه شمرده میشوند. در این نوع سوالات شما میتوانید یک کلمه، دو کلمه و حداکثر سه کلمه بنویسید. لازم نیست حتما 3 کلمه نوشته شود. اعداد هم یک کلمه محسوب میشوند.

 

DocuSign دانلود کنید

نمونه پاسخنامه لیسنینگ را از اینجا دانلود کنید:

Adobe Acrobat Reader Listening answer sheet
 

Adobe Acrobat Reader IELTS_Listening_and_reading_Answer_Sheet

محاسبه گر نمره آیلتس