نگارش مقالات علمی جهت پذیرش و چاپ در ژورنال های بین المللی بی‌تردید مهمترین دستاورد اعضای هیات علمی دانشگاهها و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا جهت دریافت امتیازات دانشگاهی، دریافت پژوهانه ها، ادامه تحصیل، فرصت های پسادکترا و همچنین رکنی مهم جهت استخدام در محافل دانشگاهی داخل و خارج کشور محسوب می شود.

جمع آوری داده های پژوهشی از عملیات میدانی تا آزمایشگاهی خود گاهی مستلزم هزینه های گزاف، اعم از مادی و زمانی، بر شانه اساتید و دانشگاهها است و چنین هزینه ای در صورتی قابل توجیه است که ماحصل آن مختوم به چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی شده و یا به یک محصول اقتصادی بیانجامد. در عمده موارد، در مقاطع مختلف دانشگاهی چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی از اهمیت بسیار ویژه ای برای اعضای علمی دانشگاهها و دانشجویان برخوردار است.

تجربه اعضای تیم زبان آموزان نشان داده است که بطور عمده دانشجویان از چگونگی ساختار مقالات علمی جهت تسلیم و چاپ در چنین مجلاتی بی‌خبر بوده و از طرف دیگر بعلت ضعف در نگارش زبان انگلیسی دچار مشکلات متعددی در چاپ مقالاتشان می شوند. چنین ضعفی سبب می شود که مقالات  مکررا از طرف سردبیر یا داوران رد شده و دانشجو نتواند ماحصل زحمات خود را در طول دوره تحصیلی اش به ثمر برساند و یا پس از سپری کردن یک دوره طولانی و پس از فایق آمدن بر انتقادات داوران موفق به چاپ شوند.

علت رد مقالات را می توان به طور مختصر به چهار دسته تقسیم کرد:

  • اشکالات در طرح تحقیق، نمونه برداری، عملیات میدانی و آزمایشات
  • عدم رعایت ساختار مقالات و پیوستگی و انسجام مطالب
  • اشکالات در تحلیل مطالب و نتیجه گیری
  • ضعف در زبان انگلیسی و عدم رعایت نکات دستوری

مجموعه زبان آموزان آمادگی خود را در ویراستاری حرفه ای مقالات شما به زبان انگلیسی، ضمن حفظ کلیه حقوق معنوی کار شما و امانتداری، به نحوی که به بهترین وجه قابل ارائه جهت چاپ در مجلات معتبر بین المللی باشد اعلام می دارد.

 

 

لطفا جهت ثبت و درخواست اولیه، نام و نام خانوادگی، مشخصات تماس و نوع درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید، متعاقبا با شما تماس گرفته خواهد شد.

ZabanAmoozan@gmail[.]com