گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

تالیف: سعید عنایت پور
تعداد صفحات:  285 (PDF)
 رایگان

شاید از نظر بسیاری از اساتید اولين گام در جهت آموزش زبان انگلیسی، يادگيری گرامر باشد که خوشبختانه کتابهای بيشماری در این زمینه برای زبان انگلیسی و ساير زبانها وجود دارد. 

نکته شایان ذکر در مورد این جزوه این است که گرامر از سطح بسیار ساده شروع شده و تا سطح بالایی آموزش داده می شود. بنابراین برای افراد مبتدی بسیار مناسب بوده و کسانی که قبلا انگلیسی را به خوبی یاد گرفته اند میتوانند از این مطالب به عنوان یک مجموعه کامل جمع آوری شده برای مرور آنچه قبلا میدانند بهره‌گیری کنند.

وجه تمایز این جزوه با دیگر جزوات گرامر این است که روند کار به نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده نوآموز به آسانی انگلیسی را مکالمه کند و زبان آموز قویتر پیشرفت چشمگیری در مکالمه خویش احساس کند.

تفاوت ديگری که خواننده در حين مطالعه اين جزوه متوجه خواهد شد اين است که، به عنوان مثال آموزش زمانها که غالبا کار مشکلی مي باشد به نحوی ارائه شده است که در چند مرحله در جاهای مختلف بيان شده تا باعث خستگی خواننده نشود.

لذا دروسی مانند زمانها يا قيدها، نه به طور تکراری بلکه با روندی پيشرفتی در چند مرحله در طول جزوه بيان شده اند.

 

Password: www.zabanamoozan.com