حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین یا نکره (Indefinite article) شامل a و an می‌باشد. حرف تعريف a قبل از يك حرف بی‌صدا بکار می‌رود: a car, a man, a bus, a house حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می‌رود: an apple, an actor, an animal, an old man   چند نکته 1- در کلماتی مانند honest، hour، honor و … حرف h تلفظ نمی‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده…

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین (definite article) شامل the می‌باشد که همواره پيش از اسامی‌ مفرد و جمع، يا پيش از اسامی‌ قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار می‌رود. در جدول زير به تفاوت بين the و a دقت کنيد:   غیر قابل شمارش قابل شمارش جمع قابل شمارش مفرد   the water the cats the cat معين water cats a…

جملات شرطی

جملات شرطی شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ (condition) و ديگری‌ عبارت اصلی‌ (main clause). عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم. رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی بيان می‌شود.    we will get wet. If it rains this evening, عبارت اصلی‌ عبارت شرطی‌ عبارت…

افعال مجهول انگلیسی

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد.
ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را می‌دهند که کسی‌ يا چيزی‌ را که کننده يا انجام دهنده عملی‌ نيست (غير عامل) در جای‌ فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بيان اينکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود.

نقل قول Reported speech

در زبان انگلیسی هنگاميکه ميخواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم (نقل قول یا Reported Speech)، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم: 1- مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم): و يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنيم: در مثال زير به تغييرات…

ضماير

ضمایر انگلیسی (Pronouns) کلماتی دستوری يا گرامری هستند که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعين، نسبی و سؤالی. از اين ميان ضماير فاعلی، مفعولی ملکی و انعکاسی جزو ضماير شخصی به حساب می‌آيند.   ضماير فاعلی  …

اسمها

اسمها گسترده‌ترين اقسام کلمات را تشکيل مي‌دهند. بطور کلی‌ در زبان انگليسی‌ مي‌توان اسامی‌ را در دو دسته طبقه‌بندی‌ کرد: اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غير قابل شمارش: اسامی‌ قابل شمارش آن دسته از اسامی‌ هستند که می‌توانند شمرده شوند. اين بدين معنی‌ است که مي‌تواند بيش از يکی‌ از آنها وجود داشته باشد. اسامی‌ غير قابل…

افعال کمکی (معین)

افعال کمکی یا معین (auxiliary verbs) معمولاً قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) در جمله قرار می‌ گیرند و کارشان کمک به فعل اصلی جمله در تشکیل عبارات فعلی می‌ باشد. افعال کمکی را می‌ توان به دو دسته تقسیم نمود: افعال کمکی اصلی و افعال کمکی وجهی که در ادامه با ویژگیهای هر کدام از آنها آشنا می شوید.
 

صفات تفضیلی و عالی

بیشتر صفات می‌ توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن er- یا more) و عالی (با افزودن est- یا most) را داشته باشند. در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت. همچنین با صفات نا منظم و نکات املایی مربوطه آشنا خواهید شد.

صفات

صفات (Adjectives) کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و … را بیان می‌ کنند. صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی اینکه با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث بطور یکسان بکار می‌رود. البته استثنا هایی هم وجود دارند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. در ضمن مکان و ترتیب قرارگیری آنها را نیز فرا خواهید گرفت.

قیدها

از قیدها (adverbs) برای اضافه کردن اطلاعاتی به يک عبارت استفاده می‌شود. همچنين قیدها می‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يا قید ديگر نيز اطلاعاتی اضافه کنند. قيود اقسام مختلفی دارند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.

ضمایم پرسشی

ضمایم پرسشی پرسشهای کوتاهی هستند که به انتهای يک جمله (در انگليسی محاوره‌ای) افزوده می‌شوند. به جملات زير دقت کنيد:   (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)   (جان سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟) در مثالهای بالا aren’t you و doesn’t he ضمايم پرسشی هستند.   قواعد ساختن ضمایم پرسشی 1- ضمايم پرسشی از دو کلمه ساخته می‌شوند: يک ضمير…

پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی

حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام خواندن یک متن انگلیسی با کلمات نا آشنای زیادی برخورد کرده باشید؛ یکی از مهم ترین دلایل این مشکل ندانستن پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی است. با یادگیری پیشوندها و پسوندها می توانید معنی خیلی از واژگان نا آشنا را حدس بزنید.

فهرست افعال نامنظم یا بی قاعده با معنی فارسی

در جدول زير مهمترين و رايج ترين افعال نا منظم یا بی‌قاعده به همراه معنی آنها آورده شده است. بديهی است تعداد افعال ياد شده بيشتر از اين مقدار است، اما چون يادگيری آنها برای زبان‌آموزان چندان الزامی نيست، از ذکر آنها خودداری شده است.